Η αναφορά του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών στις διμερείς σχέσεις.