Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό στον Ψηφιακό Πολιτισμό, τις Έξυπνες Πόλεις, το IoT και τις Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Newsroom L&O
23-10-2020 08:09Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2020 08:09

Το Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Πειραιά απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τρεις ειδικεύσεις / κατευθύνσεις, ανοίγοντας στους απόφοιτους σημαντικές προοπτικές καριέρας

Το Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πολεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies) συνεχίζεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 26 Οκτωβρίου 2020. http://www.cs.unipi.gr/dcsciot/

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής τρεις ειδικεύσεις / κατευθύνσεις (Τracks):

    • «Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture»
    • «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies»
    • «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies»

Η τεράστια πρόοδος στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έδειξε το πώς η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς τις σύγχρονες πόλεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους μέσα σε αυτές. Ως άμεσο αποτέλεσμα της ψηφιακής επανάστασης, τα τρέχοντα αστικά σχέδια προκύπτουν πλέον από τη συγχώνευση του πολιτισμού και της τεχνολογίας, μετατρέποντας το όραμα των βιώσιμων πόλεων, οι οποίες επιβάλλεται να ικανοποιούν όχι μόνο τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, αλλά και να καθιστούν τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις εύχρηστες και προσιτές στους κατοίκους τους.

Ταυτόχρονα, ενώ η τεχνολογία συνεχίζει να μεταβάλλει συνεχώς την υποδομή των πόλεων, σε ορισμένες περιπτώσεις μη λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία ενός τόπου, η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, παραμένει κρίσιμη για τη διαμόρφωση των μελλοντικών κοινωνιών. Οι ειδικοί σε θέματα πολιτισμού θα πρέπει να συνεργαστούν με τους ειδικούς της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη «διαφορετική» και «εξατομικευμένη» (customized) διατήρηση, διαχείριση, ερμηνεία και εμπειρία της κληρονομιάς, ανάλογα με την περίπτωση και την περιοχή. Αυτό πράγματι θα οδηγήσει σε μοναδικές και καινοτόμες λύσεις για κάθε έξυπνη πόλη.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, δημιουργώντας μέσω της διεπιστημονικότητας μια κοινή βάση επικοινωνίας επιστημόνων σε θέμα που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ, δίνοντας τα κατάλληλα εφόδια σε επιστήμονες των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Νομικών, Θετικών, Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Επιστημών, όπως νομικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, πολεοδόμους, χωροτάκτες, αρχαιολόγους, ιστορικούς, ανθρώπους της πληροφορικής και επικοινωνιών, ψηφιακών μέσων, γραφίστες οικονομολόγους κλπ.

Η κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός» στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από θεωρητικά, ανθρωπιστικά και τεχνολογικά πεδία γνώσεων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ώστε να μπορούν να εργαστούν στο νέο ψηφιακό αστικό τοπίο, καθώς και να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες «Έξυπνες Πόλεις», που συνδέονται με υποδομές και λειτουργίες, όπως οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η παροχή πληροφοριών κ.ά. Στοχεύει επίσης στην παροχή τεχνογνωσίας για τη διαχείριση πολύπλοκων αστικών ζητημάτων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης μιας ασφαλούς και βιώσιμης πόλης και στον σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργικών και αποτελεσματικών μεθόδων εξοικονόμησης πόρων.

Η κατεύθυνση «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» απευθύνεται σε επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, αλλά κυρίως επιστήμονες από τους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, ώστε να μπορούν να γνωρίσουν την IoT τεχνολογία, να σχεδιάσουν, να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις ΙοΤ πλατφόρμες ή να αναπτύξουν δικές τους, να παρέχουν τεχνογνωσία στο σχεδιασμό των αλληλεξαρτώμενων ΙοΤ συστημάτων που συνδέονται με τις λειτουργίες της ψηφιακής πόλης, τις μεταφορές, την κατασκευή, την ενέργεια, την παροχή υπηρεσιών, τις επικοινωνίες, να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση πολύπλοκων έργων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για το σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλων και καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορούν να εργαστούν στη δημόσια διοίκηση, Δήμους, Περιφέρειες, τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, σε μια σειρά εμπλεκομένων φορέων του Πολιτισμού και Τουρισμού, σε τμήματα R&D σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε εταιρίες που ασχολούνται με την καινοτομία και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επαγγελματική συμβουλευτική και επιχειρηματικότητα σε θέματα έξυπνων πόλεων, ψηφιακού πολιτισμού, σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διαχειριστών δικτύων ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών, των ρυθμιστικών αρχών, των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της έρευνας και για σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου, σε υφιστάμενους οργανισμούς στο τόμες του σχεδιασμού, της διαχείρισης και λειτουργίας συστημάτων, καθώς και να ξεκινήσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, έως τις 26 Οκτωβρίου 2020, ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο http://www.cs.unipi.gr/registration/dicul.php και να αποστείλουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) http://www.cs.unipi.gr/dcsciot μέσω email (dcsciot@unipi.gr) ή ταχυδρομικά.Πηγή:www.lawandorder.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Σχετικά άρθρα

εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμφωνώ ρητά να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο και ξέρω ότι μπορώ εύκολα να καταργήσω την εγγραφή ανά πάσα στιγμή

don't worry
be happy.

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp