Εμπιστεύονται την ΕΕ για χειρισμούς στην πανδημία

Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται την ΕΕ στις αποφάσεις της σε σχέση με την πανδημία και το μέλλον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του καλοκαιρινού ευρωβαρόμετρου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το ευρωβαρόμετρο πραγματοποίησε 26.681συνεντεύξεις από τις 09 Ιουλίου ως τις 26 Αυγούστου 2020, εκ των οποίων 505 στην Κύπρο.

Με βάση τα αποτελέσματα οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση, την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και τη μετανάστευση ως τις τρεις κορυφαίες ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ.

Η οικονομική κατάσταση αποτελεί επίσης το κύριο μέλημα σε εθνικό επίπεδο σε ΕΕ και Κύπρο, ακολουθούμενη από την υγεία και την ανεργία.

Συγκεκριμένα, το 64% των Ευρωπαίων και το 60% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι κακή, ενώ το 42% των Ευρωπαίων και το 28% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η οικονομία της χώρας τους θα ανακάμψει από τις δυσμενείς επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού το 2023 ή αργότερα.
 
Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σταθερή από το φθινόπωρο του 2019 στο 43% στην ΕΕ και 37% στην Κύπρο (-4 μονάδες), παρά τις διακυμάνσεις των αντιλήψεων του κοινού κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έφτασε το  40%, (+6 ποσοστιαίες μονάδες) και 36%, (+2) αντίστοιχα στην ΕΕ  και 44% και 31% αντίστοιχα για την Κύπρο

Σε 15 κράτη μέλη, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύονται την ΕΕ, με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στην Ιρλανδία (73%), στη Δανία (63%) και στη Λιθουανία (59%). Τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΕΕ παρατηρούνται στην Ιταλία (28%), στη Γαλλία (30%) και στην Ελλάδα (32%).

Το ποσοστό των ερωτηθέντων με θετική εικόνα της ΕΕ είναι το ίδιο με αυτό με μια ουδέτερη εικόνα (40%, στην  ΕΕ , ενώ είναι 36% και 43% αντίστοιχα στην Κύπρο ). Το 19% των ερωτηθέντων έχουν αρνητική εικόνα για την ΕΕ (-1 ποσοστιαίες μονάδες)  στην ΕΕ και 21% στην Κύπρο.

Σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Ιρλανδία (71%), στην Πολωνία και στην Πορτογαλία (και τα δύο 55%). Σε 13 άλλα κράτη μέλη, η ΕΕ δημιουργεί μια ουδέτερα εικόνα για τους ερωτηθέντες, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στη Μάλτα (56%), στην Ισπανία, στη Λετονία και στη Σλοβενία ​​(και τα 48%).
 
Οι πολίτες ανέφεραν την οικονομική κατάσταση ως το πιο πιεστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ – πάνω από το ένα τρίτο (35% στην ΕΕ  και 32% στην Κύπρο) όλων των ερωτηθέντων, μια ισχυρή αύξηση 16 εκατοστιαίων μονάδων από το φθινόπωρο του 2019 και από τρίτη σε πρώτη ανησυχία. Η ανησυχία για την οικονομική κατάσταση δεν ήταν τόσο υψηλή από την άνοιξη του 2014.
Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν επίσης ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (23%, +6 εκατοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 12% στην Κύπρο, το υψηλότερο επίπεδο από την άνοιξη του 2015), το οποίο κινείται από την πέμπτη στη δεύτερη θέση ισοδύναμη με τη μετανάστευση (23%, -13 μονάδες στην  ΕΕ και 53% στην Κύπρο), το τελευταίο βρίσκεται τώρα στο χαμηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2014.

Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, η υγεία (22% στην ΕΕ και 18% στην Κύπρο) είναι η τέταρτη πιο αναφερόμενη ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ. Το ζήτημα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής έχει χάσει έδαφος, κάτω από 8 ποσοστιαίες μονάδες σε 20% στην ΕΕ και 8% στην Κύπρο, ακολουθούμενη από την ανεργία (17%, +5 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 16% στην Κύπρο)

Ομοίως, η οικονομική κατάσταση (33%, +17 εκατοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 50% στην Κύπρο) έχει ξεπεράσει την υγεία ως το πιο σημαντικό ζήτημα σε εθνικό επίπεδο, ανεβαίνοντας από την έβδομη στην πρώτη θέση. Παρόλο που στη δεύτερη θέση, η υγεία είχε αξιοσημείωτη αύξηση στις αναφορές από το φθινόπωρο του 2019 (31%, +9 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 21% στην Κύπρο), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των τελευταίων έξι ετών.

Η ανεργία έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά (28%, +8 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 28% στην Κύπρο), ακολουθούμενη από αύξηση των τιμών / πληθωρισμός / κόστος ζωής (18%, -2 εκατοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 17% στην Κύπρο), το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος (14%, -6 εκατοστιαίες μονάδες  στην ΕΕ και  4% στην Κύπρο) και το δημόσιο χρέος (12%, +4 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 3% στην  Κύπρο). Οι αναφορές για τη μετανάστευση (11%, -5 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 29% στην Κύπρο), βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία έξι χρόνια.

Από το φθινόπωρο του 2019, το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας είναι «καλή» (34%, -13 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ και 40% στην Κύπρο) έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ το ποσοστό των ερωτηθέντων που κρίνουν ότι η κατάσταση αυτή είναι «κακή» έχει αυξήθηκε απότομα (64%, +14 ποσοστιαίες μονάδες και 60% στην Κύπρο).

Σε εθνικό επίπεδο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε 10 χώρες δηλώνει ότι η εθνική οικονομική κατάσταση είναι καλή (από 15 το φθινόπωρο του 2019). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που λένε ότι η κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας είναι καλή κυμαίνεται από 83% στο Λουξεμβούργο έως 9% στην Ελλάδα.

Οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού (45% «ικανοποιημένοι» έναντι 44% «μη ικανοποιημένοι»). Στην Κύπρο το ποσοστό είναι 59%

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 19 κράτη μέλη είναι ικανοποιημένη με τα μέτρα που έλαβαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα υψηλότερα θετικά στοιχεία βρίσκονται στην Ιρλανδία (71%). Ουγγαρία, Ρουμανία και Πολωνία (και το 60%).

Σε επτά χώρες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων «δεν είναι ικανοποιημένοι», ιδίως στο Λουξεμβούργο (63%), στην Ιταλία (58%), στην Ελλάδα και στην Τσεχία (και οι δύο 55%) και στην Ισπανία (52%). Στην Αυστρία, ίσες αναλογίες ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι και όχι ικανοποιημένοι (και οι δύο 47%).

Ωστόσο, περισσότεροι από έξι Ευρωπαίοι στους δέκα εμπιστεύονται την ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον (62%). Οι πιο συχνά αναφερόμενες προτεραιότητες για την ανταπόκριση της ΕΕ στην πανδημία κορωνοϊού είναι: χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση παρόμοιας κρίσης στο μέλλον και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μέσων για την εξεύρεση θεραπείας ή εμβολίου (το 37% το καθένα στην ΕΕ και 42% στην  Κύπρο).

Το 30% στην ΕΕ και το 37% στην Κύπρο πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Οι προσωπικές εμπειρίες των Ευρωπαίων σχετικά με τα μέτρα περιορισμού ήταν πολύ διαφορετικές. Συνολικά, περίπου τρεις Ευρωπαίοι στους δέκα λένε ότι ήταν αρκετά εύκολο να αντιμετωπιστεί (31% σε ΕΕ και Κύπρο), ενώ το ένα τέταρτο δηλώνει ότι ήταν αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί (25% στην ΕΕ και 27% στην Κύπρο). Τέλος, το 30% στην ΕΕ και 20% στην Κύπρο δηλώνει ότι ήταν «ταυτόχρονα εύκολο και δύσκολο να αντιμετωπιστεί».

Ερωτηθείς για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την «ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και την «καταπολέμηση των πλαστικών απορριμμάτων και οδηγώντας στο ζήτημα της ενιαίας χρήσης πλαστικού» ως κορυφαίες προτεραιότητες. Πάνω από το ένα τρίτο πιστεύουν ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η στήριξη των αγροτών της ΕΕ (38% στην ΕΕ και 35% στην Κύπρο) ή η προώθηση της κυκλικής οικονομίας (36% στην ΕΕ και 41% στην Κύπρο). Μόνο πάνω από τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (31% στην ΕΕ και εξίσου 31% στην Κύπρο) πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Η στήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και για το ευρώ παραμένει υψηλή, με το 75% των ερωτηθέντων στη ζώνη του ευρώ υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ και 79% στην Κύπρο. Στην ΕΕ των 27 συνολικά, η στήριξη για το ευρώ έχει αυξηθεί σε 67% (+5).
 
Η πλειοψηφία των ανθρώπων σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός της Ιταλίας) και το 70% σε ολόκληρη την ΕΕ  (68% στην Κύπρο) πιστεύουν ότι είναι πολίτες της ΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, οι υψηλότερες βαθμολογίες παρατηρούνται στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο (και οι δύο 89%), η Πολωνία (83%), η Σλοβακία και η Γερμανία (και οι δύο 82%), η Λιθουανία (81%), η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Δανία (και τα 80%) .

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (53%) και το 54% των Κυπρίων δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που «δεν είναι ικανοποιημένοι» έχει αυξηθεί, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2019 σε 43% και των Κυπρίων στο 40%.
 
Τέλος, το 60% των Ευρωπαίων και το 53% των Κυπρίων δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ. Τα υψηλότερα αποτελέσματα για αισιοδοξία παρατηρούνται στην Ιρλανδία (81%), στη Λιθουανία και στην Πολωνία (και τα δύο 75%) και στην Κροατία (74%). Τα χαμηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (44%) και στην Ιταλία (49%), όπου η απαισιοδοξία υπερτερεί της αισιοδοξίας, και η Γαλλία, όπου η γνώμη είναι διχασμένη ομοιόμορφα (49% έναντι 49%).Πηγή:www.stockwatch.com.cy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Σχετικά άρθρα

εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμφωνώ ρητά να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο και ξέρω ότι μπορώ εύκολα να καταργήσω την εγγραφή ανά πάσα στιγμή

don't worry
be happy.

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp