Απόψεις: Αφήστε τους επιστήμονες να μας καθοδηγήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Γράφει η Alina Averchenkova. Είναι μέλος διακεκριμένης πολιτικής στο ερευνητικό ινστιτούτο Grantham για την αλλαγή του κλίματος και το περιβάλλον, μέρος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου.

Φέτος, καθώς η πανδημία του κοροναϊού εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλο τον κόσμο, μας υπενθυμίστηκαν απότομα η σημασία της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για τη διασφάλιση της ευημερίας μιας κοινωνίας και την ανάπτυξη ενημερωμένης πολιτικής απάντησης στην εποχή της κρίσης.

Οι πολίτες χρειάζονταν συμβουλές από τους ειδικούς στον τομέα της υγείας – για να μας βοηθήσουν να κρατήσουμε ασφαλείς από τις καταστροφές του COVID-19 και να δώσουμε ελπίδα για επιστροφή στην ομαλότητα. Οι πολιτικοί βασίστηκαν σε αυτούς τους επιστήμονες και τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων για να καθοδηγήσουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τις πόλεις και τις χώρες, και για να σχεδιάσουν την πορεία για να ανοίξουν πίσω με τα λιγότερο δυνατά οικονομικά και ανθρώπινα διόδια.

Σε δύσκολους καιρούς, οι επιστημονικοί ειδικοί έχουν γίνει οι πιο απαιτητικές και αξιόπιστες φωνές μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα για μια άλλη παγκόσμια κρίση μεγαλύτερης κλίμακας που αντιμετωπίζει ο κόσμος – την κρίση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια απειλή για την οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό το κοινό και τους πολιτικούς, αλλά με ανεπαρκή πολιτική απάντηση. Η νέα πίστη της κοινωνίας στην επιστήμη θα επεκταθεί στην κλιματική κρίση και θα μας αναγκάσει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή πιο σοβαρά;

Η Ευρώπη πρέπει, για να είναι δίκαιη, να αποδεικνύεται πιο φιλόδοξη στη δράση της για το κλίμα από ό, τι πολλοί στον ανεπτυγμένο κόσμο. Όμως, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τον άνθρακα και την προσαρμογή εξακολουθούν να ντρέπονται από όσα λέει η επιστήμη για να αποφευχθούν οι χειρότερες μοίρες της κλιματικής αλλαγής, και γι ‘αυτό πρέπει να κάνουμε καλύτερα.

Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι και οι πολιτικές για το κλίμα είναι επιστημονικά ορθοί είναι να αναθέσει σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό εμπειρογνωμόνων την εξουσία να συμβουλεύει προτάσεις και να αξιολογεί την πρόοδο των σχεδίων και πολιτικών. Δυστυχώς, ένα τέτοιο όργανο λείπει από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κλιματικό Δίκαιο, η οποία θα εκδώσει τον κατά τα άλλα αξιέπαινο στόχο να καθιερώσει έναν στόχο του 2050 για την κλιματική ουδετερότητα.

Ενώ ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα είναι ευρύτερης κλίμακας από ό, τι η Ευρώπη σε επίπεδο μπλοκ, αυτός ο τύπος νόμου δεν είναι νέα εφεύρεση. Ισχυροί εθνικοί νόμοι για το κλίμα ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σουηδία και άλλες χώρες.

Σχεδόν όλοι οι εθνικοί νόμοι για το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη – ακόμη και στον κόσμο – διαθέτουν ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί ειδικά για να συμβουλεύει τις κυβερνήσεις σχετικά με στόχους, πολιτική και παρακολούθηση της προόδου. Και για καλό λόγο: η επιστήμη της κλιματικής αλλαγής είναι περίπλοκη και οι νόμοι μπορούν να ρυθμίσουν μόνο την ανταπόκριση της ίδιας της κυβέρνησης, δημιουργώντας μεγαλύτερη ανάγκη για αξιολογήσεις τρίτων.

Ανεξάρτητοι συμβουλευτικοί φορείς εμπειρογνωμόνων σε εθνικό επίπεδο συνέβαλαν στην ενίσχυση της λογοδοσίας της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και της πολιτικής στήριξης για την κλιματική δράση. Χωρίς ανεξάρτητο σώμα εμπειρογνωμόνων, ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα δεν θα έχει ανάλυση τρίτων για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των στόχων μείωσης των εκπομπών και των πραγματικών επιπτώσεων των πολιτικών και των σχεδίων για την επίτευξή τους.

Ούτε θα υπάρχει σαφής, αξιόπιστη αρχή που θα αξιολογεί ανεξάρτητα την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα θα μπορούσε να γίνει μοναδικός για αυτό που στερείται, παρά για αυτό που σκοπεύει να γίνει. Ένας νόμος για το κλίμα χωρίς ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό σώμα εμπειρογνωμόνων είναι σαν ένας χάρτης χωρίς κλίμακα και η πυξίδα αυξήθηκε, καθιστώντας δύσκολο να προσδιοριστεί η απόσταση και η καλύτερη διαδρομή προς τον τελικό προορισμό.

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας βασίζεται στην καλύτερη επιστήμη και τεχνογνωσία; Η ΕΕ θα μπορούσε να εμπνευστεί και να μάθει από τις καινοτομίες και την εμπειρία της διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο.

Δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αλλαγή του Κλίματος – ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει μια ανεξάρτητη επιστημονική επισκόπηση των στόχων και των προτάσεων πολιτικής, θα επανεξετάζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, παρέχοντας μια πανευρωπαϊκή προοπτική για την πρόοδο και τη συνοχή της πολιτικής.

Παρέχοντας ανεξάρτητη, υψηλής ειδίκευσης και μη πολιτικοποιημένη αναθεώρηση και συμβουλή, ο φορέας θα ενίσχυε την πολιτική συμμετοχή στις προτάσεις της Επιτροπής και τη συνολική νομιμότητα και αποδοχή του κοινού από την εφαρμογή της μετάβασης της ΕΕ στην ουδετερότητα του κλίματος.

Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν: δεν μπορεί η Ευρώπη να βασιστεί μόνο στο έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC); Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της ομάδα εμπειρογνωμόνων;

Η IPCC παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τακτικές επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, τις επιπτώσεις και τους μελλοντικούς κινδύνους της και συμβουλεύει επιλογές για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού. Και μέσω των περιοδικών αξιολογήσεών του, το IPCC συμβάλλει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής κατανόησης της κλιματικής αλλαγής και εξηγεί πού απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Ωστόσο, η IPCC δεν παρέχει συμβουλές για συγκεκριμένους στόχους και προτάσεις πολιτικής, ούτε αξιολογεί την πρόοδο με την εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφία.

Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αλλαγή του Κλίματος θα συμπληρώσει το έργο της IPCC παρέχοντας ξεχωριστές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με συγκεκριμένους στόχους και προτάσεις πολιτικής και αξιολογώντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς αυτούς τους στόχους μόνο στην Ευρώπη.

Παρόμοια συμβουλευτικά όργανα σε εθνικό επίπεδο αποδεικνύουν ότι το έργο αυτό δεν υπονομεύει το IPCC, αλλά βοηθά στη μετάφραση του έργου του για συγκεκριμένη εθνική και περιφερειακή εφαρμογή.

Η σημασία της ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης στην πολιτική για το κλίμα είναι εμφανής σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, σχεδόν όλοι οι ισχύοντες νόμοι για το κλίμα έχουν θεσπίσει ή συστήσει ένα συμβουλευτικό σώμα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να καθυστερεί.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη σύσταση ενός τέτοιου οργάνου και τα κράτη μέλη πρέπει να μιλήσουν τώρα στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να βεβαιωθούν ότι κατοχυρώνεται από το νόμο. Τους τελευταίους έξι μήνες υπενθύμισε στον κόσμο πόσο ζωτικοί επιστήμονες είναι για την κοινωνία μας και την ευημερία μας, και τη σημασία της τήρησης των προειδοποιήσεων και των συμβουλών τους σε θέματα δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικών κρίσεων.

Ας δώσουμε στην επιστήμη μια ξεκάθαρη φωνή στην απάντηση της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος, δημιουργώντας έναν ανεξάρτητο φορέα επιστήμης του κλίματος που θα εξυπηρετήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Πηγή:www.agrocapital.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Σχετικά άρθρα

εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμφωνώ ρητά να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο και ξέρω ότι μπορώ εύκολα να καταργήσω την εγγραφή ανά πάσα στιγμή

don't worry
be happy.

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp